O AKF


Visegrad Fund
Kto sme?

Kto sme?

Akadémia kreatívnej fotografie je profesionálna škola fotografie, v ktorej sa môžete  na kvalitných kurzoch fotografie od skúsených fotografov zaujímavou formou naučiť všetko, čo potrebujete vedieť na ceste k lepším fotografiám.

Najčastejšie otázky k službám AKF v súvislosti s ochorením COVID-19

Najčastejšie otázky k službám AKF v súvislosti s ochorením COVID-19

Dobrý deň vážení priatelia kvalitnej fotografie. Tak ako aj iní poskytovatelia služieb na úrovni osobnej účasti, je aj spoločnosť Ateliér AKF, s.r.o. nútená počas tzv. "lockdownu" obmedziť svoje fungovanie. Oficiálne sme prvý krát prerušili poskytovanie našich služieb - prezenčných kurzov fotografie od 13. marca 2020. Odvtedy sme však už niekoľko otvorili a opätovne z Vládou nariadených príčin prevádzku dočasne obmedzili napríklad na fungovanie v podobe Online programov.

Ateliér AKF otvára svoj ateliér a začína opäť poskytovať prezenčné kurzy od 22. mája 2021!

Čím sa líšime od iných fotografických škôl?

Čím sa líšime od iných fotografických škôl?

Predovšetkým v tom, že je pre nás naozaj dôležité, aby sme Vás - našich študentov - naučili o fotografii maximum. Snažíme sa o takú formu výuky, pri ktorej ani nepostrehnete, že sa vlastne učíte, no zároveň veľmi efektívne získavate nové poznatky a vedomosti.