Kurzy

Najbližšie kurzy:


Visegrad Fund
rekvalifikácia digitálna fotografia leto 2016

Večerná škola - Digitálna fotografia - AKREDITOVANÝ Rekvalifikačný program

Rozhodli ste sa zdokonaliť vo fotografii, ale jeden kurz Vám nestačí? Chcete komplexnejšie vzdelanie v oblasti fotografie a máte voľno počas pracovných dní podvečer? Chcete sa začať fotografiou živiť, ale neviete ako na to? My v AKF vieme ako na to.

Teraz o 15 vyučovacích hodín dlhšia a s novým lepším obsahom!

Cena kurzu Digitálna fotografia: 1089 €

Alebo na splátky len za 3 x 396 € 

* * *

 

"REFERENCIA".

Večerná škola - Digitálna fotografia - AKREDITOVANÝ Rekvalifikačný program

Otvárame pre vás novú verziu Rekvalifikačného programu Digitálna fotografia! S novou akreditáciou prichádzajú aj zmeny v programe. Rekvalifikačný program pozostáva z viac vyučovacích hodín a rozšírili sme ho aj o nové zaujímavé fototémy.

Počas 160 vyučovacích hodín sa naučíte správne exponovať a komponovať, fotiť portrét v prirodzenom svetle a ateliéri, zoznámite sa s princípmi reportážnej fotografie, základmi umeleckého aktu a umeleckej fotografie, no v neposlednom rade aj s postprodukciou a správnym spracovaním fotografií v dvoch najpoužívanejších programoch. Trvanie a rozsah práce s jednotlivými fotografickými témami zabezpečia dostatočný priestor na neustále získavanie nových informácií a individuálne konzultovanie vašej práce. 

V príjemnom a profesionálnom prostredí Vás na dráhu profesionálneho fotografa pripraví tím našich kvalitných lektorov s priateľským prístupom. Každý náš lektor je zároveň profesionálny fotograf a pozná tajomstvo dobrej fotky.

Veľký dôraz kladieme na praktickú stránku fotografie a samostatnú fotografickú prácu - počas tohto kurzu si vybudujete zaujímavé a variabilné portfólio kvalitných fotografií. Gro fotografickej práce si absolvujete pod vedením skúsených lektorov, časť práce vytvoríte aj formou domácich fotografických úloh a ich konzultácií s lektormi.

Digitálna fotografia je rekvalifikačný program AKREDITOVANÝ Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Ak  vám víkendy nevyhovujú, počas týždňa máte voľné poobedia a chcete čo najintenzívnejšiu výuku, práve vám je určená osvedčená a obľúbená Večerná škola - Digitálna fotografia. Teraz s ešte lepším a bohatším obsahom!

 

"REFERENCIA". 

 

Najbližšie termíny Večernej školy - Digitálna fotografia - AKREDITOVANÝ Rekvalifikačný program:

Začiatok: utorok, 24. apríl 2018, 17:30 hod.

Koniec: utorok, 24. júl 2018, 21:15 hod.

Záverečná skúška: júl / august 2018

Alebo si stiahnite rozpis termínov v pdf.

 

Digitálna fotografia - AKREDITOVANÝ Rekvalifikačný program je určený pre všetkých začínajúcich a mierne pokročilých fotografov. Pre všetkých, ktorí chcú získať komplexné vedomosti v oblasti digitálnej fotografie, prípadne sa chcú vydať na dráhu profesionálneho fotografa.

Po úspešnom zložení záverečnej skúšky absolvent získava OSVEDČENIE o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania Digitálna fotografia. Stanete sa fotografom.

Garantom Rekvalifikačného programu je Mgr. Katarína Ďurove, člen Asociácie profesionálnych fotografov SR (na stránke pod menom Katarína Jesná Smiková, nová svadba, chápeme, však :)).

24 pravidelných stretnutí, v utorok a vo štvrtok podvečer od 17:30 do 21:15 a 4 celodenné sobotné stretnutia Vám zabezpečia dostatok priestoru na rýchle napredovanie vo fotografii. Pozornosť sa vo Večernej škole - Digitálna fotografia venuje nielen technickej stránke, mimoriadny dôraz kladieme aj na kreatívnu a obsahovú stránku.

 

To však nie je všetko. Zakúpením kurzu Večerná škola - Digitálna fotografia - AKREDITOVANÝ Rekvalifikačný program pre začiatočníkov a mierne pokročilých získavate ďalšie výhody.

 

Benefit č. 1.

Jeden z našich kurzov na rozvinutie a doplnenie svojich schopností vedený profesionálnym fotografom so zľavou až 50%.

 

Benefit č. 2.

Ďalšie 3 lekcie Adobe Photoshop na rozvinutie a doplnenie svojich schopností vedený profesionálnym fotografom so zľavou až 50%.

 

Benefit č. 3.

4 hodiny prenájmu profesionálne zariadeného ateliéru v AKF pre vlastné nekomerčné účely v cene.

 

Benefit č. 4.

A nakoniec to najdôležitejšie - konečne si splníte svoj sen. Stanete sa fotografom.

 

Cena kurzu Digitálna fotografia: 1089 €

Alebo na splátky len za 3 x 396 €

* * *

 

V rozsahu 160 vyučovacích hodín vo Večernej škole - Digitálnej fotografia - AKREDITOVANÝ rekvalifikačný program preberiete aj tieto témy…

 

Dejiny fotografie:

 • prehľad dôležitých osobností v histórii fotografie

 • načrieme aj do minulosti, ako vlastne fotografia vznikla.

 

Práca s digitálnou zrkadlovkou:

 • kompletné zvládnutie Vášho fotoaparátu

 • od jednoduchých automatických programov

 • cez poloautomatické až po manuálny expozičný režim

 • pochopenie pojmov ISO, clona a čas

 • režimy merania, ostrenia a korekcie expozície.

 

Svetlo vo fotografii:

 • naučíme Vás svetlo vnímať a aktívne ho vyhľadávať

 • ukážeme Vám aké možnosti svetlo ponúka

 • ako použiť ho a pracovať s ním podľa svojich potrieb

 • ako svetelné situácie vníma ľudské oko a ako ich vyhodnocuje ľudský mozog

 • ako sa vyhnúť najčastejším chybám pri vytváraní svetelných scén.

 

Externý blesk:

 • ako správne používať externý blesk

 • naučíme sa využiť rôzne režimy externého blesku

 • meranie expozície s externým bleskom

 • kreatívne využitie externého blesku

 • využitie externého blesku ako hlavného či ako pomocného zdroja svetla.

 

Kompozícia vo fotografii:

 • základy kompozície obrazu a kompozičné techniky

 • práca s farbou či tonalitou obrazu

 • technické aspekty kompozície, repetícia

 • symetria, rytmus, podhľad, nadhľad, orámovanie

 • praktické cvičenia na osvojenie nových zručností.

 

Portrét v prirodzenom svetle:

 • princípy a pravidlá fotografovania osôb v prirodzenom svetle

 • naučíme Vás množstvo rôznych póz fotografovanej osoby

 • využitie rôznych typov svetla, práca s pomôckami, odrazka, blesk…

 • vyvolanie a zachytenie emócie

 • samostatná práca účastníkov s modelkou pod vedením lektora.

 

Reportážna fotografia:

 • úvod do problematiky, základné informácie o filozofii práce

 • zadanie tém a diskusia o zadaných témach na vypracovanie

 • praktická príprava na prácu v teréne

 • vytvorenie minisérie reportážnych fotografií

 • konzultácia a rozbor prinesených reportážnych fotografií.

 

Adobe Lightroom:

 • import, organizovanie, vyhľadávanie a triedenie fotografií

 • spracovanie RAW súborov v LR

 • základné tonálne úpravy, úprava farieb

 • doostrovanie a potlačenie digitálneho šumu

 • Lightroom ako nástroj hromadných úprav.

 

Ateliér:

 • predstavíme Vám a naučíme Vás používať profesionálne vybavený ateliér

 • dozviete sa čo to je soxtbox, komínik, voština, záblesk, expozimeter…

 

Portrét v ateliéri:

 • príprava na portrétne fotenie v ateliéri

 • komunikácia s modelom/kou

 • Split, Loop, Rembrandt, Butterfly svietenie portrétu

 • preskúšanie rôznych druhov svietenia portrétu v ateliéri

 • samostatné fotografovanie pod vedením profesionálneho fotografa.

 

Umelecký akt:

 • teoretická príprava na prácu s nahou modelkou

 • citilivý prístup fotografa k téme, rôzne možnosti zobrazenia ľudského tela

 • fotografovanie modelky v ateliéry, uhly pohľadu a pózy

 • rôzne typy svietenia, hra svetla a tieňa

 • výtvarné poňatie aktu a jeho prevedenie do výslednej podoby.

 

Produktová fotografia: NOVÉ!

  • základné princípy práce so svetlom pri produktovej fotografii

 • svietenie rôznych typov produktov - sklo, kov, jedlo

 • ako sa vyhnúť najčastejším chybám v produktovej fotografii

 • správne postavenie scény na produktovom stole 

 • vytvorenie vlastného portfólia produktovej fotografie. 

 

Zásnubná a svadobná fotografia: NOVÉ!

  • teoretická príprava na fotografovanie priebehu celej svadby 

 • vysvetlenie reportážneho prístupu k dôležitým momentom svadobného dňa

 • objasnenie vhodných póz pre párovú fotografiu

 • fotografovanie obliekania a stylovania modelky v interiéroch

 • zásnubná párová fotografia v zaujímavých exteriéroch.

 

Colormanagement a správa súborov:

 • ICC profily, sRGB vs. AdobeRGB, RGB vs. CMYK

 • formáty súborov, Jpeg, Tiff, Raw

 • kompresia súborov, 8bit vs. 16bit, dpi vs. ppi…

 

Adobe Photoshop: NOVÉ!

 • základné predstavenie užívateľského prostredia

 • tonálne úpravy, úprava farieb, kontrastu 

 • výrezy, otáčanie a zmena rozmerov fotografií

 • spracovanie RAW súborov v Camera Raw

 • pokročilé úpravy RAW súborov - krivky, korekcie, efekty.

 

Príprava výstavných súborov:

 • koncepčný prístup k výberu fotografií

 • vytváranie výstavného súboru

 • konzultácie výstavných súborov

 • skladanie fotografií do uceleného súboru

 • práca s formátom fotografií, finálna adjustácia.

 

Konzultácie vašich prác:

 • s profesionálnym lektorom a fotografom

 • počas celej doby trvania kurzu 

 • poradíme čo a ako robiť lepšie

 

Samostatná práca na zadaniach a realizácii záverečných prác vo fotografickom ateliéri Akadémie Kreatívnej Fotografie. Ako sme spomínali v cene balíčku  je aj prenájom profesionálne vybaveného ateliéru v dĺžke 4 hodín.

 

Škola Digitálnej fotografie sa uzatvára záverečnou skúškou.* Skúška sa skladá zo štyroch častí.

1. Písomná skúška je test zameraný na teoretické vedomosti nadobudnuté počas školy.

2. Ústna skúška, ktorá sa bude zameriavať na otázky z dejín fotografie.

3. Ústna skúška, počas ktorej budete odpovedať na kreatívne zadanie.

4. Praktická skúška je vypracovanie a finalizácia výstavného fotografického súboru.

Po úspešnom zložení záverečnej skúšky absolvent získava OSVEDČENIE o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania Digitálna fotografia. A odteraz ste fotograf!

 

Najbližšie termíny Večernej školy - Digitálna fotografia - AKREDITOVANÝ Rekvalifikačný program:

Začiatok: utorok, 24. apríl 2018, 17:30 hod.

Koniec: utorok, 24. júl 2018, 21:15 hod.

Záverečná skúška: júl / august 2018

Alebo si stiahnite rozpis termínov v pdf.

 

* * *

Cena kurzu Digitálna fotografia: 1089 €

Alebo na splátky len za 3 x 396 €

*Administratívny poplatok 80 € za záverečnú skúšku nie je započítaný v cene kurzu.

 

Dôležité:

Aby ste sa uistili, že naše správy pre Vás neskončia v spamovom koši, prosím, pridajte si adresu info@akf.sk do Vášho adresára. Ďakujeme!

Z organizačných dôvodov je nutné poslať prihlášku najneskôr do 24 hodín pred kurzom. V prípade objednávky "na poslednú chvíľu" nás prosím kontaktujte telefonicky.

 

J.J.Pu- Lenka Luptakova, 2013-88

Termíny kurzov a objednávky

24. apríl 2018 (utorok)

Cena € 1089
Začiatok: 17:30
Koniec: 24. júl (utorok), 21:15

Dôležité: Aby ste sa uistili, že naše správy pre Vás neskončia v spamovom koši,
prosím, pridajte si adresu info@akf.sk do Vášho adresára. Ďakujeme!