Blog

Najbližšie kurzy:


Visegrad Fund
AKF_rekvalifikacia_reportáž

Víkendová škola - Digitálna fotografia - AKREDITOVANÝ Rekvalifikačný program

Rozhodli ste sa zdokonaliť vo fotografii, ale jeden kurz Vám nestačí? Chcete komplexnejšie vzdelanie v oblasti fotografie a máte voľno počas pracovných dní? Chcete sa začať fotografiou živiť, ale neviete ako na to? My v AKF vieme ako na to.

Nové termíny: APRÍL 2018

Cena kurzu: 950 €

Alebo na tri splátky len za 1050 €

 

Iveta Hreus o absolvovaní víkendovej školy:

"V minulosti som absolvovala zopár menších fotokurzov, chcela som sa zúčastniť aj komplexného fotokurzu. V neposlednom rade bol motiváciou aj certifikát. AKF som si vybrala kvôli akreditácii ministerstvom školstva, lektorom a dobrým hodnoteniam na fórach".

"Všetci lektori boli vynikajúci, fotografii sa naozaj rozumeli a dokázali pohotovo odpovedať na naše otázky. :) Na žiadneho z nich nemôžem povedať krivé slovo. Najviac sa mi páčili ich postrehy z praxe počas fotenie a konzultácie nafotených fotografií po fotení".

 

Víkendová škola - Digitálna fotografia - AKREDITOVANÝ Rekvalifikačný program

Počas 145 vyučovacích hodín sa naučíte správne exponovať a komponovať, fotiť portrét v prirodzenom svetle a ateliéri, zoznámite sa s princípmi reportážnej fotografie, základmi umeleckého aktu a umeleckej fotografie no v neposlednom rade aj s postprodukciou a správnym spracovaním fotografií. Trvanie a rozsah práce s jednotlivými fotografickými témami zabezpečia dostatočný priestor na neustále získavanie nových informácií.

V príjemnom a profesionálnom prostredí Vás na dráhu profesionálneho fotografa pripraví tím našich kvalitných lektorov s priateľským prístupom. Každý náš lektor je zároveň profesionálny fotograf a pozná tajomstvo dobrej fotky.

Veľký dôraz kladieme na praktickú stránku fotografie a samostatnú fotografickú prácu - počas tohto kurzu si vybudujete zaujímavé a variabilné portfólio kvalitných fotografií. Gro fotografickej práce si absolvujete pod vedením skúsených lektorov, časť práce vytvoríte aj formou domácich fotografických úloh a ich konzultácií s lektormi.

Jedným z výstupov okrem prezentácie na webových stránkach AKF bude aj spoločná výstava najlepších prác absolventov kurzu spojená so slávnostnou vernisážou.

Víkendová škola - Digitálna fotografia je rekvalifikačný program AKREDITOVANÝ Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Ak počas týždňa pracujete a chcete čo najintenzívnejšiu výuku, práve vám je určená osvedčená a obľúbená Víkendová škola - Digitálna fotografia. A teraz s úplne prepracovaným obsahom a ešte výhodnejšou cenou!

 

Eva Jančiová o víkendovej škole hovorí:

"Mojou motiváciou prihlásiť sa, bolo naučiť sa dobre fotografovať ☺. Veľa som čítala, fotila ale mala som dojem, že som sa zastavila na mieste s ktorého sa neviem pohnúť sama dopredu". 

"Hneď po prvom dni mi bolo jasné, že som spravila dobre, že som sa do AKF prihlásila a to som rok zvažovala či áno, či nie. Som maximálne spokojná".

 

Najbližšie termíny Víkendovej školy - Digitálna fotografia - AKREDITOVANÝ Rekvalifikačný program:

 

Začiatok: sobota, 23. septembra 2017, 09:00 hod.

Koniec: nedeľa, 17. december 2017, 17:00 hod.

Záverečná skúška: 21. január 2018

Alebo si stiahnite rozpis termínov v pdf.

 

Víkendová škola - Digitálna fotografia - AKREDITOVANÝ Rekvalifikačný program je určená pre všetkých začínajúcich a mierne pokročilých fotografov. Pre všetkých, ktorí chcú získať komplexné vedomosti v oblasti digitálnej fotografie, prípadne sa chcú vydať na dráhu profesionálneho fotografa. 

Po úspešnom zložení záverečnej skúšky absolvent získava OSVEDČENIE o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania Digitálna fotografia. Stanete sa fotografom.

Garantom Rekvalifikačného programu je Maňo Štrauch, laureát cien Czech Press Photo aj Slovak Press Photo a ďalších fotografických ocenení.

14 pravidelných stretnutí, v sobotu a v nedeľu, každý druhý víkend od 09.00 do 17.00 Vám zabezpečí dostatok priestoru na rýchle napredovanie vo fotografii. Pozornosť vo Víkendovej škole - Digitálna fotografia venujeme nielen technickej stránke, mimoriadny dôraz kladieme aj na kreatívnu a obsahovú stránku. Nezabudnite: spoločná výstava najlepších prác absolventov kurzu spojená so slávnostnou vernisážou!

To však nie je všetko. Zakúpením kurzu Víkendová škola - Digitálna fotografia - AKREDITOVANÝ Rekvalifikačný program pre začiatočníkov a mierne pokročilých získavate ďalšie výhody.

 

Benefit č. 1.

Workshop produktovej fotografie vedený profesionálnym fotografom zdarma.

 

Benefit č. 2.

Jeden z našich kurzov na rozvinutie a doplnenie svojich schopností vedený profesionálnym fotografom so zľavou až 50%.

 

Benefit č. 3.

3 hodiny prenájmu profesionálne zariadeného ateliéru v AKF pre vlastné nekomerčné účely zdarma.

 

Benefit č. 4.

Možnosť zúčastniť sa spoločnej Fotografickej výstavy najlepších prác absolventov kurzu spojenou so slávnostnou vernisážou.

 

Benefit č. 5.

A nakoniec to najdôležitejšie - konečne si splníte svoj sen. Stanete sa fotografom.

 

 

Cena za kurz Digitálna fotografia: 950 €

Alebo na tri splátky len za 1050 €.

Pri jednorázovej platbe extra zľava 100 €.

 

V rozsahu 145 vyučovacích hodín vo Víkendovej škole - Digitálna fotografia - AKREDITOVANÝ rekvalifikačný program preberiete aj tieto témy.

Dejiny fotografie:

  • prehľad dôležitých osobností v histórii fotografie
  • načrieme aj do minulosti, ako vlastne fotografia vznikla.

Práca s digitálnou zrkadlovkou:

  • kompletné zvládnutie Vášho fotoaparátu
  • od jednoduchých automatických programov
  • cez poloautomatické až po manuálny expozičný režim
  • pochopenie pojmov ISO, clona a čas
  • režimy merania, ostrenia a korekcie expozície.

Svetlo vo fotografii:

  • naučíme Vás svetlo vnímať a aktívne ho vyhľadávať
  • ukážeme Vám aké možnosti svetlo ponúka
  • ako použiť ho a pracovať s ním podľa svojich potrieb
  • ako svetelné situácie vníma ľudské oko a ako ich vyhodnocuje ľudský mozog
  • ako sa vyhnúť najčastejším chybám pri vytváraní svetelných scén.

Externý blesk:

  • ako správne používať externý blesk
  • naučíme sa využiť rôzne režimy externého blesku
  • meranie expozície s externým bleskom
  • kreatívne využitie externého blesku
  • využitie externého blesku ako hlavného či ako pomocného zdroja svetla.

Kompozícia vo fotografii:

  • základy kompozície obrazu a kompozičné techniky
  • práca s farbou či tonalitou obrazu
  • technické aspekty kompozície, repetícia
  • symetria, rytmus, podhľad, nadhľad, orámovanie
  • praktické cvičenia na osvojenie nových zručností.

Portrét v prirodzenom svetle:

  • princípy a pravidlá fotografovania osôb v prirodzenom svetle
  • naučíme Vás množstvo rôznych póz fotografovanej osoby
  • využitie rôznych typov svetla, práca s pomôckami, odrazka, blesk…
  • vyvolanie a zachytenie emócie
  • samostatná práca účastníkov s modelkou pod vedením lektora.

Postproces v aplikácii Lightroom:

  • import, organizovanie, vyhľadávanie a triedenie fotografií
  • spracovanie RAW súborov v LR
  • základné tonálne úpravy, úprava farieb
  • doostrovanie a potlačenie digitálneho šumu
  • Lightroom ako nástroj hromadných úprav.

Ateliér:

  • predstavíme Vám a naučíme Vás používať profesionálne vybavený ateliér
  • dozviete sa čo to je soxtbox, komínik, voština, záblesk, expozimeter…

Portrét v ateliéri:

  • príprava na portrétne fotenie v ateliéri
  • komunikácia s modelom/kou
  • Split, Loop, Rembrandt, Butterfly svietenie portrétu
  • preskúšanie rôznych druhov svietenia portrétu v ateliéri
  • samostatné fotografovanie študentov pod vedením profesionálneho fotografa

Reportážna fotografia:

  • úvod do problematiky, základné informácie o filozofii práce
  • zadanie tém a diskusia o zadaných témach na vypracovanie
  • praktická príprava na prácu v teréne
  • vytvorenie minisérie reportážnych fotografií
  • konzultácia a rozbor prinesených reportážnych fotografií.

Umelecký detail a výtvarná fotografia:

  • objasnenie princípov umeleckej fotografie
  • práca v prirodzenom svetle či ateliéri
  • fotografické zadanie pre rozvíjanie kreatívneho videnia a cítenia
  • konzultácie a rozbor nafotených prác.

Umelecký akt:

  • teoretická príprava na prácu s nahou modelkou
  • citilivý prístup fotografa k téme, rôzne možnosti zobrazenia ľudského tela
  • fotografovanie modelky v ateliéry, uhly pohľadu a pózy
  • rôzne typy svietenia, hra svetla a tieňa
  • výtvarné poňatie aktu a jeho prevedenie do výslednej podoby.

Príprava výstavných súborov:

  • koncepčný prístup k výberu fotografií
  • vytváranie výstavného súboru
  • konzultácie výstavných súborov s kurátorom výstavy
  • skladanie fotografií do uceleného súboru
  • práca s formátom fotografií, finálna adjustácia.

Samostatná práca na zadaniach a realizácii záverečných prác vo fotografickom ateliéri Akadémie Kreatívnej Fotografie. Ako sme spomínali v cene balíčku je aj 3 hodinový prenájom profesionálne vybaveného ateliéru.

 

Škola Digitálnej fotografie sa uzatvára záverečnou skúškou.* Skúška sa skladá z troch častí.

1. Písomná skúška je test zameraný na teoretické vedomosti nadobudnuté počas školy.

2. Ústna skúška, ktorá sa bude zameriavať na otázky z dejín fotografie a kreatívne zadania.

3. Praktická skúška je vypracovanie, finalizácia a obhájenie výstavného fotografického súboru.

 

Po úspešnom zložení záverečnej skúšky absolvent získava OSVEDČENIE o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania Digitálna fotografia. A odteraz ste fotograf!

 

Najbližšie termíny Víkendovej školy - Digitálna fotografia - AKREDITOVANÝ Rekvalifikačný program:

 

Začiatok: sobota, 23. septembra 2017, 09:00 hod.

Koniec: nedeľa, 17. december 2017, 17:00 hod.

Záverečná skúška: 21. január 2018

Alebo si stiahnite rozpis termínov v pdf.

- - -

Cena za kurz Digitálna fotografia: 950 €

Alebo na tri splátky len za 1050 €.

Pri jednorázovej platbe extra zľava 100 €. 

*Administratívny poplatok 80 € za záverečnú skúšku nie je započítaný v cene kurzu.

 

 

Dôležité:

Aby ste sa uistili, že naše správy pre Vás neskončia v spamovom koši, prosím, pridajte si adresu info@akf.sk do Vášho adresára. Ďakujeme!

Z organizačných dôvodov je nutné poslať prihlášku najneskôr do 24 hodín pred kurzom. V prípade objednávky "na poslednú chvíľu" nás prosím kontaktujte telefonicky.

J.J.Pu- Lenka Luptakova, 2013-71

Termíny kurzov a objednávky

Ľutujeme, ale pre tento kurz momentálne nemáme žiadne voľné termíny.

Dôležité: Aby ste sa uistili, že naše správy pre Vás neskončia v spamovom koši,
prosím, pridajte si adresu info@akf.sk do Vášho adresára. Ďakujeme!